top of page
298105444_5429394257108548_1095969452323939000_n.jpg

Projecten 2023-2024

Over de projecten die we willen realiseren in 2023-2024 hebben we een projectplan gemaakt. Klik hier om deze te bekijken.

Zomerkamp

Elk jaar gaat een groep Nederlandse vrijwilligers naar Tunesië om samen met Tunesische vrijwilligers een vakantie te organiseren. Dit vakantiekamp is bestemd voor meervoudig gehandicapte Tunesische kinderen. Hiervoor is niet vereist om de Arabische en/of Franse taal te beheersen, echter is het wel praktisch om een normale Engelse woordenschat te beheersen. 

Sinds 1997 organiseert de stichting ieder jaar een zomerkamp in Tunesië, waar Nederlandse vrijwilligers samen met Tunesische docenten en vrijwilligers kinderen een geweldige tijd wil geven. Tijdens dit zomerkamp wordt met de kinderen gezwommen in zee, worden spelletjes en educatie workshops gegeven, wordt er veel gedanst en gezongen en vooral veel gelachen. Het doel van het kamp is om met de kinderen op zoek te gaan naar hun unieke mogelijkheden, om ze een zorgeloze tijd te geven waarin ze vooral mogen spelen en lachten, en om daarmee vervolgens aandacht te genereren voor deze groep kwetsbare kinderen.

 

Nederlandse vrijwilligers bereiden een groot deel van de activiteiten en het kamp in het algemeen voor vanuit Nederland, waarbij een groot deel gedaan wordt tijdens een voorbereidingsweekend. Dit weekend is ook bedoeld om elkaar beter te leren kennen. De reis naar Hammamet begint met een aantal dagen voorbereiding en teambuilding met het Tunesisiche team. We verblijven in een jongerencentrum, waar ruimtes zijn om samen te eten, spellen en workshops te doen, en waar we ook deze twee weken slapen. Dit complex ligt direct aan het strand. Het zomerkamp zelf duurt ongeveer 10 dagen, waarbij kinderen vanuit scholen en weeshuizen uit verschillende delen van Tunesië, met een aantal begeleiders van die scholen, bij ons verblijven. 

De afgelopen jaren is er steeds meer enthousiasme vanuit Tunesië om ook mee te helpen, en is er een zeer gemotiveerde groep Tunesische jongeren gevormd. De samenwerking vanuit twee culturen aan één doel is prachtig om te zien en mee te maken.

Als vrijwilligers hoef je geen ervaring te hebben met de doelgroep, en ook nooit eerder aan een dergelijk project meegedaan te hebben. Wel moet je gemotiveerd zijn om hard te werken, kunnen relativeren als de dingen soms niet precies gaan zoals voorbereid, en samen willen werken met anderen.

 

We vragen een eigen bijdrage voor reis en verblijf, omdat we al het gedoneerde geld van de stichting direct ten behoeve van de kinderen willen doen toekomen.  

Wil je je deelname gebruiken als stage voor je opleiding, dan horen wij graag of we daarin kunnen meehelpen. 

 

Meer kan je hier over vinden op onze pagina "Help mee" kopje meedoen: https://www.lesoiseauxbleus.org/help-mee

    

Ondersteuning les programma's

Specialisten gaan op projectbasis naar Tunesië om daar als vrijwilliger aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld het Pictogrammen project.Pictogrammen helpen in de communicatie met meervoudig gehandicapte mensen. In Nederland een beproefd communicatiemiddel. Deze vorm van communiceren wordt nu door Nederlandse docenten in Tunesië geïntroduceerd. 

Trainingsstages

Ieder jaar organiseert Les Oiseaux Bleus een aantal werk-/leerstages in Nederland. Deze stages zijn bedoeld voor medewerkers van Tunesische centra voor gehandicapte kinderen. In Nederland is de kennis, hoe om te gaan met onze doelgroep, zeer groot en ver ontwikkeld.

EL WIFEK in LE KEF

Vanaf 1997 zijn Nederlandse jongeren van Het Apostolisch Genootschap en anderen, elke zomer in actie in Tunesië. De eerste jaren is er gewerkt aan inrichting en aankleding van het weeshuis van El Kef. Later is gewerkt aan een tijdelijk schoolverblijf voor gehandicapte kinderen en vanaf 2002 is gewerkt aan de bouw en inrichting van het nieuw gebouwde Centrum “El Wifek” (=Door samenwerking sterk), school en revalidatiecentrum voor meervoudig gehandicapte kinderen. Het werkterrein lag aanvankelijk in de provincie El Kef. Continuïteit in de concrete betrokkenheid is essentieel om van niets naar een goed uitgerust centrum voor gehandicapten te groeien. Investeren in bouw en vooral investeren in mensen ter plekke! De laatste jaren zijn we op meerdere locaties actief. Ondermeer in Centre Essaned in Sidi Thabet, een centrum voor meervoudig gehandicapte weeskinderen.Essentieel: wij ondersteunen met kennis en kunde. Het project is van Tunesië. De inzet van Tunesisch talent is essentieel. Primair is wat Tunesië zelf kan bekostigen en wij vullen aan met wat noodzakelijk en mogelijk is.

    . 

EL WIFEK in LE KEF

Bron project

Als organisatie ben je ook verantwoordelijk voor de toekomst van wat je opbouwt. De Stichting Les Oiseaux Bleus heeft gekozen voor een duurzaam project: 'Het Bron Project',De afgelopen jaren is geïnvesteerd (ook in tijd van m.n. Sabri) om een landbouw project op te zetten. Dit project heeft tot doel dat er continuïteit ontstaat wat betreft financiële middelen om de projecten zelfstandig te kunnen onderhouden. De opbrengst komt o.a. uit de oogst van olijven en tomaten.

Ondersteuning les programma's
bottom of page