Bouwen aan inclusieve kansen voor

Tunesische kinderen
met beperkingen

Les Oiseaux Bleus zet zich in voor het bevorderen van inclusie en educatie voor kinderen en jongeren met beperkingen in Tunesië door middel van projecten en kennisoverdracht, met een focus op duurzame oplossingen.

Onze visie

Stichting Les Oiseaux Bleus (LOB) realiseert projecten en organiseert activiteiten op het gebied van onderwijs en ontwikkeling van kinderen en jongeren met een lichamelijke, een (ernstig) meervoudige of verstandelijke beperking in Tunesië. Zo draagt Les Oiseaux Bleus voor deze kinderen en jongeren bij aan een meer volwaardige en inclusieve plek in de samenleving. Naast materiële steun organiseert Les Oiseaux Bleus ook kennisoverdracht ter bevordering van de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding van deze kinderen en jongeren. Les Oiseaux Bleus creëert geen afhankelijkheid van middelen en inzet. Bijdragen zijn projectmatig en/of incidenteel.

Hoe het begon

In het kader van ‘Scholen helpen Scholen’ ging er in 1990 een groep Delftse leraren naar El Kef in Tunesië. Zo ook Johan Taal, directeur van de Maurice Maeterlinck school, een school voor gehandicapte kinderen. In El Kef viel het hem op dat er nergens gehandicapte kinderen waren. Wetende dat die kinderen ergens moesten zijn ontstond het idee om naar deze kinderen op zoek te gaan.

Terug in Nederland vroeg Johan aan een van zijn leraren, Ans Kool-Ruis, om een project op touw te zetten om deze kinderen te vinden en te inventariseren hoe de kinderen geholpen konden worden in hun ontwikkeling. Door contacten te leggen met bestuurlijke instanties en met vrijwilligers in El Kef is dit gelukt en is Ans in contact gekomen met de ouders van deze kinderen. Met name de hulp van Sabri Dachraoui en Mustapha Aloui, toendertijd directeur sociale zaken in El Kef, zijn hierin van grote betekenis geweest.

Inmiddels is er in El Kef een school en revalidatiecentrum gebouwd, met financiële steun van het ministerie van sociale zaken in Tunesië, aangevuld met gesponsord geld uit Nederland. De kinderen kunnen sindsdien naar school, maar krijgen bv ook fysiotherapie. Sinds eind jaren 90 is ook begonnen met het organiseren van vakantiekampen voor deze kinderen, met als doel de kinderen een gezicht te geven in de samenleving. En natuurlijk vanuit liefde en aandacht heel veel plezier te hebben met elkaar en de vrijwilligers tijdens het kamp.

Organisatie

De medewerkers van de stichting Les Oiseaux Bleus zijn allen vrijwilliger. Hierbij valt een onderscheid te maken tussen bestuur – coördinatie – actief betrokkenen – sponsoren.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 6 leden:

  • Voorzitter – Bob Olders
  • Secretaris – Jeannette Gelauf
  • Penningmeester – Hanneke van der Geest
  • Algemeen lid – Paul van der Velden
  • Algemeen lid – Annemieke van Haastregt
  • Algemeen lid – Sabri Dachraoui

Het bestuur komt maandelijks bijeen en vergadert over de toekenning van (middelen voor) projecten, sponsoractiviteiten, communicatie, contacten met Tunesië, etc. 

Coördinatie

Les Oiseaux Bleus kent een coördinator in Tunesië, te weten dhr. Sabri Dachraoui. Hij krijgt regelmatig assistentie van dhr. Hamza… Onze coördinator in Tunesië onderhoudt de contacten met alle scholen en projecten die lopen. Helpt vaak zelf mee bij het realiseren van projecten en controleert of de middelen goed besteed worden. Ook maakt hij deel uit van het bestuur van onze zusterorganisatie stichting Les Oiseaux Bleus Tunesi.

In Nederland is de coördinatie in handen van mevr. Ans Kool-Ruis. Mevr. Astrid van der Helm helpt haar regelmatig hierbij. Onze coördinator in Nederland onderhoudt de contacten met Tunesië, het netwerk in Nederland en houdt zicht op alle sponsoracties die in Nederland plaatsvinden.

Actief betrokkenen

Het succes van de stichting is in belangrijke mate afhankelijk van de vrijwillige inzet van mensen. Meegaan op of mede organiseren van het zomerkamp, het onderhouden van de website, het organiseren van sponsoracties en het meewerken aan projecten in Tunesië zijn voorbeelden van de inzet van vrijwilligers. Iedereen die een steentje wil bijdragen aan onze stichting is van harte welkom. Er valt altijd iets te doen!

Sponsoren

Les Oiseaux Bleus kan alle mooie projecten uitsluitend uitvoeren als er voldoende sponsoring is. Sponsoracties, schenkingen, giften, etc. zijn hard nodig en heel welkom! Ook zo kan iedereen bijdragen aan de ontwikkeling van de kinderen en jongeren in Tunesië.

341531232_1266674477589084_891566503236327075_n

Les Oiseaux Bleus Tunesi

In Tunesië is onze zusterorganisatie Les Oiseaux Bleus Tunesi opgericht. Dit is een aparte stichting met meerdere bestuursleden die zich inzetten voor hetzelfde doel: onderwijs en ontwikkeling van kinderen en jongeren met een lichamelijke, (ernstig) meervoudige of verstandelijke beperking in Tunesië. Zonder hun inzet en ondersteuning zou het realiseren van projecten erg moeilijk zijn. Onze coördinator in Tunesië maakt deel uit van het bestuur van deze stichting.