top of page

Wie zijn wij

Klik op een van de onderstaande knoppen om naar het desbetreffende onderwerp te gaan

Bij Les Oiseaux Bleus zetten we ons allemaal belangeloos (zonder financiële vergoeding) in om kinderen met een meervoudige handicap in Tunesië te helpen. Te helpen op vele gebieden. Bekijk de pagina projecten voor meer informatie. Het is geweldig om het verschil te maken in het leven van iemand anders. Wil jij ook bijdragen dan kan dat, we kunnen niet zonder donaties en niet zonder vrijwilligers. Via de knoppen hier boven vind je meer informatie over onze stichting. Heb je nog vragen neem dan zeker contact met ons op.

 

Graag danken wij de stichting Wereld Wijd voor Kinderen (WWvK) voor hun vaste jaarlijkse financiële bijdragen aan het zomerkamp. Zonder deze bijdrage zou er geen zomerkamp zijn. 

WWvKrgbtransparant-5.png

Geschiedenis - in het kort

Geschiedenis
Geschiedenis - in het kort

Reeds in de 80-er jaren waren er vanuit Delft contacten met Le Kef, een plaats in het achterland van Tunesië, gericht op het creëren van voorzieningen op het gebied van welzijn en gezondheidszorg. Bij een bezoek rond 1990 aan Le Kef van vertegenwoordigers van het Delftse Onderwijs in het kader van „Scholen helpen Scholen‟ bleek, dat er geen enkele voorziening was voor meervoudig gehandicapte kinderen. Geen opvang, geen school, geen begeleiding, geen fysiotherapie.

 

Dit moment was het startpunt voor Johan Taal - directeur van de M.M.S. (voor gehandicapte kinderen) in Delft - actie te ondernemen om in Le Kef aandacht te geven aan deze „vergeten‟ kinderen.

Ans Kool-Ruis, lerares aan de M.M.S. werd gevraagd dit project van de grond te tillen. Dat betekende contacten leggen met bestuurlijke instanties op regionaal en plaatselijk niveau, en vooral met de ouders van gehandicapte kinderen en met vrijwilligers ter plekke.

De intense betrokkenheid bij dit project van Mustapha Aloui, destijds directeur Sociale Zaken in Le Kef en Sabri Dachraoui, is voortdurend van essentieel belang.

 

De bouw van een school enrevalidatiecentrum is mogelijk geworden door financiële bijdragen van het Ministerie van Sociale Zaken, aangevuld metsubstantiële bijdragen vanuit Nederland.

Oprichting stichting

Oprichting stichting

Oprichting stichting

Maandag 21 januari 2002

 

Om af te maken waar ze aan begonnen zijn en om de hun toevertrouwde gelden goed te beheren. Daarom werd op 21 januari 2002 in Delft de Stichting Les Oiseaux Bleus opgericht. De stichting spant zich in, om in het Tunesische Le Kef de bouw te voltooien van een centrum voor meervoudig gehandicapte kinderen waarin zich tevens een school bevindt. Als dit centrum klaar is, kijkt de stichting verder.

 

In 1997 reisde de eerste groep apostolische jongeren af naar Tunesië, om daar een bijdrage te leveren aan een ontwikkelingsproject dat van de Maurice Maeterlinckschool uitging. Ze brachten materialen naar Le Kef voor de inrichting van een school voor meervoudig gehandicapte kinderen. In de jaren daarna hielden ze zich bezig met inrichtings- en onderhoudswerkzaamheden en organiseerden vakantiekampen voor weeskinderen en voor dove en gehandicapte kinderen. Dit laatste in afwachting van de start van de bouw van een geheel nieuw Centrum "El Wifek", "door samenwerking sterk"!

In het najaar van 2002 werd het eerste deel van het centrum geopend en volgens plan moet de totale bouw in 2005 worden afgerond. Een dergelijk centrum werd nog niet eerder gerealiseerd in Tunesië en behalve doorzettingsvermogen, organisatietalent en de essentiële samenwerking is er nog meer nodig om het van de grond te krijgen.

 

Geld bijvoorbeeld, dat op veel manieren bij elkaar wordt gebracht. Door kleine en grote sponsors en door acties. Zo zijn er mensen die hun verjaardagsgeld op de rekening van de stichting storten, maar er zijn ook organisaties die het goede doel een warm hart toedragen zoals b.v. de Delftse Kiwanis, Shell Tunesië, Stichting Dabar.nu, etc..

 

Ook zijn er acties die het nodige opbrengen, zoals de sponsorfietstochten, sponsorlopen, benefietconcerten, motortochten, etc. in Almelo, Alkmaar, Amersfoort, Delft, Sittard, etc. Hartverwarmend, teveel om op te noemen. Al met al steeds weer een forse injectie voor de rekening die ieder jaar in de zomer flink slinkt. In 2001 werd ca. € 15.000,-- bijeengebracht en vervolgens uitgegeven, onder meer aan bouwkosten, materialen, tenthuur voor het vakantiekamp en het eten en drinken van de kinderen en hun Tunesische begeleiders. Pertinent niet aan reis- of verblijfkosten van de deelnemende jongeren (ook dit jaar reizen er weer een kleine twintig af naar Tunesië om daar de handen uit de mouwen te steken).

 

De noodzaak om een stichting op te richten werd onder meer opgemerkt door de huidige voorzitter Johan Taal en de penningmeester Paul van der Velden. Zij signaleerden dat het steeds moeilijker werd om als persoon te blijven handelen namens de drie deelnemende partijen aan het project. Daarbij was het voor sponsors soms lastig om zicht te krijgen op een doel dat tussen drie instanties in hing. Daarom zijn die drie partijen nu in de stichting verenigd: Johan Taal (voorzitter) treedt op namens de Maurice Maeterlinckschool, Paul van der Velden (penningmeester) namens de jongeren en John van der Linden (secretaris) vertegenwoordigt Het Apostolisch Genootschap.

 

Haar prachtige naam heeft de stichting te danken aan het boek De blauwe vogel dat de Franstalige Vlaamse schrijver – en tevens naamgever van voornoemde school - Maurice Maeterlinck (1862-1949) in 1909 schreef en dat recentelijk is herschreven door Rein Broere. In dat boek gaan de kinderen Mytyl (lichamelijk gehandicapt) en Tyltyl (geestelijk gehandicapt) samen op zoek naar een blauwe vogel, omdat hun buurmeisje ernstig ziek is. In een droom hebben ze gehoord, dat alleen die blauwe vogel haar kan genezen. Ze zoeken de hele wereld af, maar vinden de vogel nergens. Ten einde raad schenken ze het meisje hun enige bezit, een witte vogel. Het kind geneest en wordt weer gelukkig.

Dat is precies wat de stichting wil betekenen voor de meervoudig gehandicapte kinderen in Le Kef en omgeving. 'We willen iets van onszelf geven, in de hoop dat de kinderen gelukkig zullen zijn', verwoordt Paul van der Velden met betrekking op de keus voor de naam van de stichting.

Bestuur Stichting Les Oiseaux Bleus

Statuten

Statuten

Statuten

Doel: 
Van de Stichting is het geven van materiële en immateriële steun aan lichamelijke en meervoudig gehandicapte kinderen in ontwikkelingslanden (Artikel 2 van de Statuten). De Stichting Les Oiseaux Bleus is opgericht op 21 januari 2002, ter continuering van de reeds jarenlange inzet van vele vrijwilligers van de Maurice Maeterlinckschool (M.M.S.) en van Het Apostolisch Genootschap. 

Werkterrein
Vooralsnog Le Kef en omgeving. Continuïteit in de concrete betrokkenheid is essentieel om van niets naar een goed uitgerust centrum voor gehandicapten te groeien. Investeren in bouw en vooral investeren in mensen ter plekke! Onze doelstelling maakt het mogelijk later elders projecten te ondersteunen. Voorlopig vraagt Le Kef al onze aandacht. Essentieel: wij ondersteunen met kennis en kunde. Het project is van Le Kef, de inzet van Tunesisch talent is essentieel. Primair is wat Tunesië zelf kan bekostigen en wij vullen aan met wat noodzakelijk is.

ANBI Verklaring / Jaaroverzichten

ANBI / Jaaroverzicht
ANBI verklaring

Stichting Les Oiseaux Bleus beschikt over de ANBI-verklaring van de Belastingdienst, zodat u weet dat de door u geschonken donatie goed terechtkomt, en zodat u deze donatie ook op kunt geven bij uw belastingaangifte.
Wilt u meer weten over de status van onze stichting vind u deze in de volgende documenten.Lees meer over de ANBI verklaring op de site van de Belastingdienst.

Jaaroverzichten

jaarverslag 2022 Stichting Les Oiseaux Bleus - getekend bestuur.png
jaarverslag 2021 def.jpg
jaarverslag2020_met_handtekening - unsigned.jpg
Jaarverslag 2018 & 2019 (signed) foto.pn
Jaaroverzichten
SCR-20240612-rutl.jpeg

Wilt u oudere jaarverslagen of ANBI verklaringen zien/ontvangen neem dan contact met ons op.

bottom of page