top of page

Schenken aan Les Oiseaux Bleus

De stichting is geheel afhankelijk van donaties en sponsoring. Met uw donatie helpt u direct meervoudig gehandicapte kinderen. Iedere medewerker van de stichting werkt als vrijwilliger (dus zonder vergoeding). Alles komt dus ten goede aan de zorg van onze meervoudig gehandicapte kinderen.

 

Uw donatie is welkom op rekening: 

IBAN NL 85 INGB 0000 0303 06 t.n.v. Stichting Les Oiseaux Bleus te Delft.

Maar we kunnen uw donatie ook per machtiging (incasso) van uw rekening afschrijven.

bottom of page